Postikyselyn tulokset on tallennettu Teknillisen korkeakoulun Systeemianalyysin laboratorion Opinions-Online järjestelmään, jolla ne voidaan esittää eri tavoin jaoteltuina. Tämä on osa laboratorion ja SYKE:n yhteistyöhanketta, missä kehitetään osallistuvan ympäristöpäätöksenteon uusia menetelmiä.

Tulokset - kaikki vastanneet
(Osassa tuloksista eroteltu Unnukan ja Suur-Kallaveden alueiden vastaukset.)

Tulokset käyttäjäryhmittäin

Tulokset alueittain

Vastaathan vielä lyhyeen kyselyyn verkkotyökalujen hyödyllisyydestä!

Unnukka Koirus-Sotka Keski-Kallavesi Pohjois-Kallavesi Maaninka Juurusvesi Suvasvesi