englogosmall.gif (1552 bytes)
Painotukset - Henkilö B
   

 


Vaihtoehtojen saamat kokonaishyvyyspainot:

nimanita_composite_priorities.jpg (63482 bytes)
Jako ylätason kriteereihin.

nimanita_composite_priorities2.jpg (74203 bytes)
Jako alatason kriteereihin.

Ylätason kriteerien (muuttujien) painot:
nimanita_composite_priorities3.jpg (53316 bytes)

Alatason kriteerien painoja:
nimanita_composite_priorities4.jpg (55636 bytes)

Herkkyysanalyysi - Ylätason tulvakriteerin painon suhteen:
nimanita_sensitivity_analysis.jpg (67016 bytes)
Musta viiva kuvaa annetun painon.

Alkusivu - Main page