logo_pieni.gif (1776 bytes)
Systeemianalyysin laboratorio

ots_logo.gif (1964 bytes)
Teknillinen Korkeakoulu

aka2.gif (2094 bytes)
Suomen Akatemia

syke.gif (2060 bytes)
Suomen Ympäristökeskus


mtp_banner.gif (3729 bytes)

In English

VIEVE projekti

PRIMEREG projekti

Pirkanmaa

Kallavesi - Unnukka

Päijänne-Kymijoki

Teknillisen korkeakoulun Systeemianalyysin laboratoriossa tutkitaan ja kehitetään päätösanalyysin ja optimoinnin matemaattisia malleja ja soveltamistapoja käytännön ongelmissa. Tietokonetuettuja päätöksenteon tukemisen metodiikkoja ja lähestymistapoja kehitetään tutkimusryhmässä yleisesti, mutta tässä niitä kuvataan ympäristösovellutuksen näkökulmasta, jolla on ehkä kiinnostavuutta laajemmaltikin ympäristöpäätöksenteon kentällä. Aihepiiriin liittyviä laajoja tutkimushankkeita ovat olleet professori Raimo P. Hämäläisen johtama Suomen Akatemian RESTORE-ohjelman osahanke osahanke "Vesistöjen kunnostus monitavoitteisena päätösprosessina" (v. 1998-2000) ja SYKEn toteuttama Suomen Akatemian SUNARE-ohjelman osahanke "Suurten vesistöjen kestävän säännöstelyn periaatteet, mittarit ja päätöksentekoa tukevat menetelmät (PRIMEREG, 2001-2004)". Aiheesta on v. 2011 valmistunut Mika Marttusen väitöskirja: Interactive Multi-Criteria Decision Analysis in the Collaborative Management of Watercourses. Väitöskirjassa on kehitetty uusi monitavoitteiseen päätösanalyysiin eli monitavoitearviointiin pohjautuva vuorovaikuteinen työskentelytapa. Lähestymistapaa on väitöskirjassa sovellettu menestyksellisesti neljässä vesistösäännöstelyhankkeessa ja yhdessä tulvasuojeluhankkeessa. Sovellutusprojektit liittyvät mm. Päijänteen ja Konnivesi-Ruotsalaisen, Kallavesi-Unnukan sekä Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittämishankkeisiin. Näiden hankkeiden lisäksi monitavoitearviointia on sovellettu monissa muissa ympäristöhankkeissa http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=276083&lan=fi. Tutkimusryhmän eräs tavoite on kehittää teledemokratian malleja, joilla voi tukea kansalaisten vuorovaikutteisia osallistumistapoja suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tässä hankkeessa ovat tietokonepohjaiset päätösanalyysihaastattelut tärkeässä asemassa. Niitä on toteutettu laboratoriossa kehitetyllä HIPRE3+ päätösanalyysiohjelmalla. Malleja voivat kiinnostuneet tahot analysoida omatoimisestikin kaikkien käytössä olevalla web-HIPRE-ohjelmalla. Vuorovaikutteista osallistumista toteutetaan myös Opinions-Online-kyselyohjelmistolla. Tähän kenttään liittyy myös TkT Jyri Mustajoen väitöskirja.