englogosmall.gif (1552 bytes)

VIEVE projekti

 

 

 

 

Alkusivu - Main pageYmpäristötiedon viestinnän merkitys ympäristöpolitiikan ohjauskeinona kasvaa jatkuvasti. Viestintä on keskeistä myös eri tieteenalojen näkökulmien, eri tyyppisten toimintatapojen ja erilaisen osaamisen yhteensovittamisessa. Tässä hankkeessa tuotetaan tietoa siitä, millainen viestintä parhaiten tukee hankkeiden suunnittelua, toteuttamista ja tulosten hyödyntämistä eri tyyppisiin tarkoituksiin.

Hanke vahvistaa viestinnän menetelmäosaamista, jota tarvitaan erityisesti hankkeissa, joihin osallistuu monia eri tahoja ja sidosryhmiä tai joihin liittyy tavanomaista voimakkaampia intressiristiriitoja ja vastakkainasetteluja. Hanke edistää osaamista tutkimustulosten viestimisessä sidosryhmille ja laajemmalle yleisölle sekä pyrkii osoittamaan tapoja, joilla tulosten hyödynnettävyyttä voidaan lisätä. Hankkeessa tarkastellaan vesivarojen käytön ja hoidon monitahoisissa T&K-hankkeissa käytettyjä viestinnän välineitä ja -menetelmiä.

Hanke toteutetaan pääosin vuoden 2004 aikana.

Vastuullinen johtaja:
DI Mika Marttunen Suomen ympäristökeskus, puh: 09-4030 0516, 0400-469 450
Päätutkijat:
Marika Palosaari, SYKE
Pia Rotko, SYKE
Jari Lyytimäki, SYKE
Asiantuntijat:
Prof. Raimo P. Hämäläinen, TKK
Eeva Furman, SYKE