englogosmall.gif (1552 bytes)
Raportit ja julkaisut
   

 

 

Päijänteen-Kymijoen säännöstelyn kehittämisselvitys, yhteenveto ja suositukset (Syke:n sivuilla)

Päijänteen-Kymijoen säännöstelyn kehittämisselvitys (27.10.1998)

Päijänteen-Kymijoen säännöstelyn kehittämisselvitys - Säännöstelytapojen vertailun toteutus ja tulokset (27.1.1999)

Osaselvityksiä

Suositukset

Säännöstelyn kehittämisseminaarin 2.6.1999 posterit:

Päijänteen säännöstelyn kehittämisselvitys 1995-1999 (powerpoint-versio)
Päijänteen säännöstelyn vaikutukset (powerpoint-versio)
Päijänteen rantavyöhykkeen nykytila ja siihen vaikuttavat tekijät (powerpoint-versio)
Päijänteen säännöstelyn vaikutus haukikantoihin (powerpoint-versio)
Päijänteen säännöstelyn vaikutus siikakantoihin (powerpoint-versio)
Säännöstelyn vaikutus kuikan ja lokkilintujen pesintään (powerpoint-versio)
Päijänteen säännöstelyn vaikutukset rantojen virkistyskäyttöön (powerpoint-versio)
Vesistön käyttäjien suhtautuminen säännöstelyyn (powerpoint-versio)
Päijänteen säännöstelyn merkitys Kymijoelle (powerpoint-versio)
Säännöstelyn merkitys Päijänteen ja Kymijoen tulvasuojelulle (powerpoint-versio)
Päijänteen säännöstelyn merkitys vesivoimatuotannolle ja uitolle (powerpoint-versio)
Säännöstelysuositukset 1 (powerpoint-versio)
Säännöstelysuositukset 2 (powerpoint-versio)


Takaisin "Päijänne-Kymijoki Projekti"-sivulle

Organisaatio Raportit ja julkaisut

Alkusivu - Main page